Blog

Ieteikumi vecākiem krīzes situācijā….Lasīt šeit! Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotajiem….. Lasīt šeit!  Sniedz konsultācijas izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamo vecākiem par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem  ārkārtējās situācijas apstākļos!!!    DAUGAVPILS Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs       Ļubova Urbanoviča Tālr. 29499101, e-pasts: l.urbanovica@inbox.lv, Ilona Valentanaviča Tālr. 26212746, … Continue reading

Ziemas pēdējā mēneša beigās mūsu iestādē grupās notiek dabas stūrīšu apzaļumošana, kad bērni ienes no āra koku zarus, plaucē tos, novēro, stāda sēkliņas un skatās to augšanas gaitu. Šogad mūsu iecere bija piesaistīt iestādes padomes locekļus un izveidot konkursu “Mans dabas stūrītis!”