Iestādē darbojās četras grupas

Grupa „Pīlīte”

Darbdienās no plkst. 7.00 līdz 18.00 (pirmdienās līdz 18.30)

Grupa „Pasaciņa”

Darbdienās no plkst. 7.00 līdz 18.00 (pirmdienās līdz 18.30)

Grupa „Bitīte”

Darbdienās no plkst. 7.00 līdz 18.00 (pirmdienās līdz 18.30)

Grupa „Varavīksne”

Darbdienās no plkst. 7.00 līdz 18.00 (pirmdienās līdz 18.30)