Iestādē īstenotās programmas:

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem” (kods Nr. 01015111, 28.09.2012., licences Nr. V-5567)
  • Mazākumtautību speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem” (kods Nr. 01015121, 03.10.2012., licences Nr. V-5593)

Interešu izglītības programmas:

  • Tehniskā jaunrade “Zinātkāris”
  • Kultūrizglītība “ Riti raiti valodiņa”
  • Kultūrizglītība “Pastaļiņas”