Iestādē īstenotās programmas:

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem” (kods Nr. 01015111, 28.09.2012., licences Nr. V-5567)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem” (kods Nr. 01015611, 19.04.2021., licences Nr. V_4558)

Interešu izglītības programmas:

  • Tehniskā jaunrades jomā Robtika pulciņš “Zinātkāris”
  • Sporta jomā vispārattīstošā vingrošanas pulciņš “Laimīgs sportists”
  • Uzņēmējdarbības jomā “Es- uzņēmējs” ( līdz 2023. gada janvārim)