Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde īsteno audzināšanas un izglītošanas procesu, kas nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un mērķtiecīgu bērna sagatavošanu pamatizglītības apguvei.