Iestādes piedāvājums:

 • Bērna pedagoģiski psiholoģiskā korekcija un rehabilitācija;
 • Radīti optimāli apstākļi bērna personības vispusīgai attīstībai;
 • Tiek realizēta kompensējošā un individuālā apmācība;
 • Tiek radīta iespēja bērnam radoši izpaust sevi mūzikā un mākslā ;
 • Tiek radīta iespēja bērniem iepazīties ar mācību un informācijas tehnoloģijas;
 • Darbs ar talantīgajiem bērniem.
 • Sadarbība ar vecākiem;

Redzes korekciju darbs :

 • Bērnu redzes uztveres attīstīšana;
 • Vides pielāgošana bērnu redzes spējām;
 • Pirms un pēc acu operācijas uzraudzība;
 • Redzes režīma ievērošana;
 • Individuālā pieeja uzskates materiāliem;
 • Individuālā pieeja fiziskā audzināšanā saskaņā ar bērna spējām;
 • Redzes funkciju attīstīšana acu ārsta uzraudzībā.

Speciālās rotaļnodarbības:

 • Redzes uztveres attīstība;
 • Sociālo un sadzīves iemaņu veidošana;
 • Orientēšanās laikā, plaknē un telpā;
 • Logoritmika;
 • Individuālās redzes attīstīšanas nodarbības;
 • Tika veiktas individuālās fiziskās attīstības nodarbības stāju un pēdas slimību profilaksei.