Dibinātājs: Daugavpils pilsētas dome

Iestādes reģistrācijas numurs: 2701903367 Raksti uz e-adresi

Ja nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju – izmantojiet e-adresi*.

E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@2701903367

Adrese: Parādes iela 15B, Daugavpils, LV-5401

E-pasta adrese: 9pii@daugavpils.edu.lv

Kontakti:

  • Iestādes vadītāja – Ināra Andrijauskiene

kontakttelefons – 65426481

  • Acu ārsts- Ausma Gorškova

kontakttelefons – 65427351

  • Iestādes māsa- Ļudvika Smuļko

kontakttelefons – 65427351

Jautājumus un priekšlikumus var iesniegt iestādē pēc adreses Parādes ielā 15B, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski  9pii@daugavpils.edu.lv

* Informatīvie materiāli par e-adresi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā.