Starptautiskais vides un sociālās izglītības projekts izglītības iestāžu kopienai

SUNNY ORANGE TRAIN

Oranžā vilciena braucienā bija iespēja iepazīt plašo dabas pasauli un dalīties ar smaidu. Oranžā ir ģimenes, draudzības, gaismas un saules krāsa. Mūsdienās, liela nozīme ir saglabāt esošās vērtības un papildināt tās ar jaukiem mirkļiem un kopā būšanas prieku.

Daugavpils 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde piedalījās šajā Starptautiskajā vides un sociālās izglītības projektā izglītības iestāžu kopienai.

Bērniem, kopā ar pirmsskolas skolotajām, bija iespēja iesēt ķirbju sēkliņas, rūpēties par tām, un novērot kā no mazas sēkliņas izaug ķirbja stādiņš. Bērnu vecāki, ar lielu prieku iesaistījās šajā projektā, un izdīgušos stādiņus iestādīja zemē un kopā ar bērniem turpināja par tiem rūpēties mājās. Bērniem bija iespēja novērot, kā ķirbis aug, zied, izpētīt ķirbja lapu un ziedu izmēru, kā arī krāsu. Kad pienāca rudens, izaugušie ķirbji tika novākti un atgriezti atpakaļ uz sākotnējo vietu, kur tie tika iesēti (Izglītības iestādi). No atnestajiem ķirbjiem, kopā ar bērniem, tika izveidota krāšņa rudens kompozīcija.

Šī projekta ietvaros bērni mācījās ar prieku, novērojot augu augšanas procesu no iesētajām sēklām līdz gataviem ķirbju augļiem, darbojoties mijiedarbībā ar pedagogiem un citiem grupu bērniem. Tika nodrošināta pedagogu un bērnu ģimeņu sadarbības efektivitāte, kā arī bērnu sadarbības un līdzdalības spēju veicināšana, mācot viņus rūpēties par vidi un izprotot veselīga dzīvesveida nozīmi.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Aija Grauze