Pašnovērtējuma ziņojums 2023

Pašnovērtējuma ziņojums 2022

Pašnovērtējuma ziņojums 2021

Pasnovertējums ziņojums  2020.

Pašnovertējuma ziņojums 2019
Pašnovērtējuma ziņojums 2018