Mācību ekskursija Lieldienas sagaidot!

Turpinot iepazīt Lieldienu tradīcijas,  grupas “Varavīksne” bērni devās mācību ekskursijā uz Vienības laukumu, īstenojot kompetenču pieeju ārpus iestādes teritorijas,  jēgpilnu mācību jomu integrēšanā- pastiprinot interesi, zināšanas un prasmes ārpus izglītības iestādes teritorijas un veicinātu piederības izjūtu savai pilsētai, iepazīstot tās skaistumu svētku laikā. Bērniem bija iespēja apskatīt Vienības laukuma rotājumus, ar kuru palīdzību tika nostiprinātas arī matemātiskās prasmes. Bērni ar aizrautību meklēja, pētīja lielāko olu, mazāko olu, kā arī skaitīja taureņus un salīdzināja, kur to ir vairāk. Lielu interesi izraisīja arī krāsainie putnu būrīši, saskatot un nosaucot to krāsas. Ar rotaļu un dziesmu palīdzību bērni pastāstīja, kādas ir Lieldienu tradīcijas un ticējumi. Bērni aktīvi izmantoja iespēju vienu no ticējumiem arī īstenot, izmantojot lielās šūpoles laukumā. “Ja Lieldienās šūposies, tad vasarā nekodīs odi!” sauca bērni priecīgā balsī.

Ziņojumu sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Anspoka.