MŪSU IESTĀDES KLIMATA VĒSTNIEKS 2022

Tuvojoties Zemes stundai 2022, kad katrs var aizdomāties par saviem līdzšinējiem centieniem, grupas “Varavīksne” pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Anspoka virzīja bērnus aizdomāties par klimata ietekmi uz mūsu planētu zemi un veicināja videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanu un saudzīgu attieksmi pret dabu grupas ietvaros, kā arī iesaistot tā elementus izmantot ģimenēs, īstenojot  kopējos pasākumos. Tādējādi Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestāde izvirza pirmsskolas izglītības skolotāju Lauru Anspoku kā konkursa “Klimata vēstnieks 2022” dalībnieku, kas jau no mazotnes veic ieguldījumu bērnu apziņā, ka mīlēt dabu nozīmē darīt labu tai.

Skolotāja Laura aktualizēja problēmas risināšanu, izmantojot runājošo sienu, kurā kopā ar bērniem diskutēja par jautājumiem:

 

Kas ir klimats?

Kādas ir tā pārmaiņas?

Ko mēs varam novērot savā apkārtnē?

Kā es varu palīdzēt to mainīt?

Kas man būtu jādara?

Bērni kopā ar skolotāju pievērsās grupā atkritumu šķirošanas problēmai un nonāca pie risinājuma kā lietderīgi izmantot otrreizējo materiālu un nepiesārņot apkārtējo vidi, kaut cik maz mēģināt  ierobežojot  plastikāta maisiņu tirdzniecību veikalos.  Ar skolotājas Lauras ideju, sadarbībā ar iestādes veļas pārzines čaklajām rokām, tapa auduma maisiņi veikala apmeklējumiem.

Tālāk sekoja bērnu iniciatīva attēlot uz auduma maisiņiem, izmantojot auduma flomāsterus,  zemeslodes simboliku, iekļaujot tajā kokus, lapas, sirsniņu, biz-biz-mārīti un krāsas, kas asociējas ar apkārtējo vidi.

Kā AS (atgriezenisko saiti) skolotāja no bērniem un vecākiem saņēma fotogrāfiju veidā, kurās redzams kā bērni kopā ar vecākiem apmeklē tirdzniecības vietas izmantojot plastikāta maisiņu vietā jaunizveidotos, no otrreizējā materiāla, dabas saudzējošos maisiņus. Tādējādi radot šai aktivitātei ilgtspējīgu raksturu, kas kalpos kā vēstnesis ne tikai bērnu apziņā, bet arī rosinās vecākus sekot bērnu piemēram.

Ziņojumu sagatavoja: vadītājas vietniece Edīte Radionova.