Izlietoto bateriju vākšanas konkurss ” Tīrai Latvijai! “

Arī šogad, tradīcijas nelaužot, mūsu iestādes grupiņas piedalās ikgadējā “Zaļās jostas” rīkotajā Vislatvijas izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” 2021./2022.mācību gadā.

Visa gada garumā bērni kopā ar skolotājām:

  • vāca baterijas,
  • runāja par atkritumu šķirošanu,
  • akcentēja bateriju ķīmiskā sastāva kaitīgo ietekmi uz dabu,
  • domāja par drošību,
  • popularizēja  zaļo domāšanu gan savā vidū, gan stāstot to ģimenēs.

Pavasarim pienākot, strauji tuvojas konkursa datu apkopošanas beigu termiņš –  savākto izlietoto bateriju reģistrēšanai konkursa datu bāzē www.tirailatvijai.lv norisinās līdz 2022. gada 15. martam.

Apkopjot datus šogad mēs esam savākuši kopā vairā kā 30 kg bateriju.

No tā izriet, ka

grupa “Pīlīte” savāca- 6, 800 kg

grupa “Varavīksne” savāca- 6,600 kg

grupa “Bitīte” savāca- 5,600 kg

grupa “Pasaciņa” savāca- 8 kg

https://www.tirailatvijai.lv/bateriju-vaksanas-konkurss-2021 

 

Sakām sirsnīgu paldies bērniem, vecākiem, skolotājām un iestādes darbiniekiem par aktīvu iesaisti bateriju vākšanā. Gaidīsim nākamo gadu, kad tiks izsludināts jauns bateriju vākšanas konkurss. Un ar vēl lielāku entuziasmu līdz nākamā konkursa sākumam turpināsim iesākto – vāksim izlietotās baterijas nevis metīsim atkritumu spainī, tādējādi:

  • saudzēsim dabu,
  • domāsim zaļi,
  • priecāsimies par vēl vienu labu darbu, kas padarīts kopīgiem spēkiem!

Šodien 1. aprīlī Zaļās Jostas organizācijas pāstāvis atbrauca pakaļ mūsu lielajam bateriju maisam un izrādījās, ka tas sver vairāk kā 30kg. URRĀ! Un tā mūsu lielais bateriju maiss aizceļoja uz otrreizējo pārstrādi!

Ziņojumu sagatavoja: vadītājas vietniece Edīte Radionova.