Meteņdienas ieskandina pavasari!

Ar dzestru nakts salnu un sailanu rītu, mūsu iestādes bērnus un skolotājas šodien sagaidīja Meteņdienas pasākums. Šī pasākuma laikā bērnus kopā ar savām skolotājām, pārtapušos par Meteņdienas budēļiem, pašdarinātās galvas maskās, sveicināja un sagaidīja Saiminiece, kas kopā ar Meteņdienas Budēlīti dziedāja kopīgas dziesmas, dancoja jautras dejas, ievēroja Meteņdienas ticējumus un gāja rotaļās. Noskaidrojot kādi svētki šodien tiek atzīmēti, bērni kopā ar pasākuma varoņiem sasauca pašu Metenīti, kurš atnāca ar sausiem zariņiem, kas bija peredzēts bērnu  iepēršanai, tādējādi daudzinot  auglību un veselību uz visu nākamo gadu. Rotaļu veidā berni kopā ar Metenīti izvizinājās pēdējo reizi kamanās un laida pavasari iekšā, ejot caur meteņdienas vārtiem. Pati galvenā Metenīša izdarība kopā ar bērniem bija sadedzināt visa gada garumā sakrājušās bailes, nelabos darbiņus, tādējādi sagaidot pavasari tīri un atvērti jaunajam, ievērojot ugunsdrošības pasākumus.   Kā pārsteigumu Metenītis bērniem bija sagatavojis pīrāgus, novēlot siltu un patīkamu pavasari, atvadījās, apsolīdams atnākt citu gadu.

Paldies mūzikas skolotājai un citiem aktīviem pedagogiem par sadarbību Meteņdienas  pasākuma īstenošanā.

Foto skat GLERIJĀ! 

Ziņojumu sagatavoja: administrācija.