Es esmu zinošs un drošs!

Mūsu iestādē turpinās Veselību veicinošās skolas programmas ietvaros projekta     ,, Vesels un drošs’’ īstenošana. Marta mēnesī pie mums notika Pasākums ,,Es esmu zinošs un drošs’’ sadarbībā ar VUGD.  Kā VUGD pārstāvis pie mums bija atnācis inspektors  Segrejs Kozlovskis.

Pasākuma ietvaros grupas skolotājām, sadarbībā ar speciālajiem pedagogiem kopā ar bērniem bija paredzēts:

 1. iepazīties ar ugunsdrošības instrukciju (atbilstoši bērna spējām, vajadzībām un interesēm), izmantojot atbalsta e- vides materiālus (atgādnes, plakātus , darba lapas utt.).
 2. atskanot mācību trauksmes signālam sekoja aktivitāte: mācību evakuācija (rīcība pēc trauksmes signāla saņemšanas).

Šī aktivitāte paredzēja pēc kopīgi izstrādāta evakuācijas plāna:

 • noteikt atbildīgos ātrai, mērķtiecīgai evakuācijai;
 • iekļauties laika limitā, izmantojot, piemēram smilšu pulksteni;
 • izmantot sevis atzīmēšanai iestādes teritorijā ar grupas nosaukuma šiltīti;
 • neaizmirst saskaitīties saskaņā ar grupas žurnāla atzīmi.
 1. Pēc veiksmīgas mācību evakuācijas īstenošanas, VUGD inspektora iesaistījās ar bērniem īsā un jēgpilnā dialogā, atgādinot bērniem:
 • kas ir ugunsdzēsēji|?
 • kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā?
 • kādām ierīcēm ir jābūt mājās, lai brīdinātu par uguns nelaimi- dūmu detektors.
 • kāds izskatās ugunsdzēšamais aparāts un ka ar to rīkoties!
 • un citus bērniem interesējošus jautājumus.

Inspektors aicināja skolotājas un bērnus pieteikties individuālām grupu ekskursijām uz Daugavpils VUGD dienesta ēku, kur klātienē tiks pastāstīts un parādīts par ugunsdzēsēju darba instrumentiem un  aprīkojumu.  Mācību procesa turpināšanai visas dienas garumā bērniem tika uzdāvinātas izzinoša grāmatiņas par drošību ar uguni, uz ūdens u.c.

Pasākuma turpinājumā bērni kopā ar skolotājām devās jautrās, drošās starta stafetēs sporta skolotāja Ritvara vadībā. Bērni kopā ar skolotājām, vadoties pēc sporta skolotāja ieteikumiem, mērķtiecīgi apzināja iestādes teritoriju, izpildīja dažādus komandu darbu vingrinājumus: lēca pāri kociņiem, savāca bumbiņas smainīšo, spēlēja boulingu, darbojās ar riņķiem, gūstot lielu gandarījumu, darbojoties projektā “Vesels un drošs”.

Ziņojumu sagatvoja: vadītājas vietniece Edīte Radionova.