Informācija par plašsaziņas līdzekļiem!

Cien. vecāki!

Mūsdienu pasaulē krīze var pienākt negaidot – dabas katastrofas, plūdi, satricinājumi elektroniskajā vidē un citi  notikumi, kuru rezultātā var tikt apgrūtināts ikdienas dzīves ritums.

Vairāk informācijas skat šeit: https://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/izglitibas-iestadem-un-vecakiem-ar-berniem-japarruna-riciba-jebkuru-apdraudejumu-gadijuma

 

Daugavpils pilsētas

9.PII administrācija.