specpii9

Grupā „Varavīksne” norisinājās iestādes skolotājas latviešu valodas rotaļnodarbība, kuru  vēroja iestādes pedagogi. Tika apspriesta jēgpilnu un uz bērnu interesēm vadītu uzdevumu ieviešana mācību procesā un sasniedzamā rezultāta sasniegšana kompetenču pieejas ietvaros.

Teātra mākslai ir liela nozīme bērna attīstībā, tā veicina izteiksmīgo runu, pilnveido valodu un prasmi veidot dialogu, attīsta fantāziju un māca sadarboties. Teātra izrādē nemitīgi notiek   domāšana un koncentrēšanās, darbojas gan bērna prāts, gan ķermenis. Teātris tās ir spilgtas pozitīvas emocijas, pateicoties kurām mēs varam bagātināt un attīstīt bērna personību.

Iestādes zālē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums iestādes pedagogiem, kura laikā bija iespēja novērot mūzikas rotaļnodarbību ar mūzikas skolotāju un grupu „Varavīksne”. Pedagogi diskutēja par muzikālās darbības organizēšanu pirmsskolā, atbilstoši kompetenču pieejai.