VĒRTĪBU IZPRATNE LĀČPLĒŠA DIENAS IETVAROS

Ārkārtas situācijas laikā valstī notiek arī Lāčplēša atceres dienas, kad mēs bērniem stāstam, kas ir Lāčplēša diena, kas ir pats Lāčplēsis un kāpēc mēs svinam to. Ņemot vērā patreizējo situāciju, šogad mūsus iestādē ir organizēti pasākumi, kas saistīti ar Lāčplēša dienu, ievērojot drošības noteikumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Katra iestādes grupa, izvērtejot esošo situāciju, Lāčplēša dienas aktivitātes organizēja savās telpās, nekrustojoties grupu plūsmām un ievērojot distanci. Lāčplēša dienas mērķis bija veidot bērniem izpratni par vērtībām kā DROSME, LATVIJAS VALSTS, CILVĒKA CIEŅA un DARBA TIKUMS.

Vecākās grupas “Bitīte” un “Pasaciņa”skolotājas kopā ar bērniem izzināja Lāčplēša dienas būtību meklējot informāciju grāmatās, interneta vietnēs. Skolotājas piedāvāja bērniem izveidot zobenus kā Lāčplēsism, rotas kā Laimdotai un Lāčpleša ausis. Bērni runāja par Latviju kā valsti. Runāja un veidoja cietokšņa celtnes, kas sen senos laiko varēja aizsargāt mūsus tautu no ienaidniekiem. Tādā veidā skolotājas sniedza bērniem izpratni par Latvijas valsti, latviešu tautas drošsirdību,  latviešu kultūras nozīmi un cilvēka cieņu.

Jaunākā vecuma grupas “Varavīksne” bērniem skolotājas sagatavoja teatralizētu leļļu uzvedumu “Lāčplēsis”. Pēc leļļu teātra bērni varēja izkrāsot Lāčplēsi, varēja izgatavot rotas, atbilstoši senlatviešu tradīcijām. Jaunākās vecuma grupas bērniem skolotājas sniedza izpratni par ienaidnieka uzvaru, par Lāčplēša noslēpumaino spēku, kas slēpās ausīs un par latviešu tautas ciešu draudzību, kas palīdzēja tiem uzvarēt.

Ziņojumu sagatavoja vadītājas vietniece Edīte Radionova.