Iespēju saņemt slimības palīdzības pabalstu bērnu pieskatīšanai ārkārtas situācijas apstākļos.

Cien.vecāki!

Vēlamies Jūs informēt par iespēju saņemt slīmības palīdzības pabalstu bērnu pieskatīšanaiārkārtas situācijas laikā.

Vairāk informācijas skat.šeit: http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/par-iespeju-sanemt-slimibas-palidzibas-pabalstu-berna-pieskatisanai

vai šeit: https://www.vsaa.gov.lv/jaunakas-zinas/informacija-slimibas-palidzibas-pabalsta-sanemejiem/

 

Ar cieņu,

Daugavpils pilsētas 9.PII

administrācija.