SVINĒSIM MĀRTIŅUS DROŠI!

10.novembris Daugavpils pilsētas izglītības iestādē tika īstenoti latviešu tautas fokloras tradīcijas svētki Mārtiņi, ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju valstī, ievērojot drošu svētku svinēšanu un grupu plūsmu nekrustošanos. Katra grupa iepazina un īstenoja Mārtiņdienas tradīcijas savas grupas telpā un teritorijā. Bērniem bija iespēja iepazīt Mārtiņus klausoties dziesmas, tautasdziesmas, mīklas, ticējumus un rotaļājoties. Bērni varēja attēlot Mārtiņdienas simbolu- gaili dažādās tehnikās. Svētku noslēgumā bērniem bija sagādāts cienasts- īsti rudenīgi āboli.

Katra grupa izcēlās ar kaut ko īpašu, tādējādi  turpinot patriotisko audzināšanu iestādē. Grupas “Bitīte” bērni ar skolotāju palīdzību veidoja  maskas lāčus, lapsas utt., kas parādīja bērniem, ka ar Mārtiņdienu sākas budēļu iešana, kas norit līdz pašiem Meteņiem, veicināja bērnu lasītprasmi latviešu valodā un konstruēšanas prasmes, izzināja Mārtiņdienas zīmi. Grupas “Pasaciņa” bērni ar skolotājas palīdzibu noformēja Mārtiņdienas  runājošo sienu, kopīgi veidojot vārdu Mārtiņi. Aktualizēja Mārtiņdienas pazīmes un izrotāja Mārtiņdienas simbolu gaili, veidojot izstādi. Grupas “Varavīksne” skolotājas iepriecināja savus mazos bērnus pārģērbjoties gaiļa maskā, tādējādi parādot Mārtiņdienas simbola nozīmi. Bērniem bija iespēja izrotāt gaili gan ar dabas materiāliem, gan ar paīru, gan ar zīmuļu, krītiņu palīdzību. Ar vecāku palīdzību tika organizēti dabas materiāli, ko bērni kopā ar skolotājām ārā grupas laukumiņā īstenoja Latvijas kartes attainojumā, parādot tās bagātību. un godu Latvijai.

Ziņojumu sagatvoja vietniece Edīte Radionova.