Blog

Iestādes pedagogiem bija iespēja novērot iestādes skolotājas logopēda nodarbību, kura tika veltīta Pasaules ūdens dienai. Pedagogi apsprieda uzdevumu daudzveidību un individuālās pieejas izmantošanu mācību procesā runas attīstībai kompetenču pieejas ietvaros.

Grupā „Varavīksne” norisinājās iestādes skolotājas latviešu valodas rotaļnodarbība, kuru  vēroja iestādes pedagogi. Tika apspriesta jēgpilnu un uz bērnu interesēm vadītu uzdevumu ieviešana mācību procesā un sasniedzamā rezultāta sasniegšana kompetenču pieejas ietvaros.

Grupā „Varavīksne” norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums, kura laikā iestādes pedagogiem bija iespēja vērot atklāto nodarbību ar kompetenču pieejas elementiem mācību procesā un apspriest materiālu daudzveidību un jēgpilnu uzdevumu īstenošanu.

Teātra mākslai ir liela nozīme bērna attīstībā, tā veicina izteiksmīgo runu, pilnveido valodu un prasmi veidot dialogu, attīsta fantāziju un māca sadarboties. Teātra izrādē nemitīgi notiek   domāšana un koncentrēšanās, darbojas gan bērna prāts, gan ķermenis. Teātris tās ir spilgtas pozitīvas emocijas, pateicoties kurām mēs varam bagātināt un attīstīt bērna personību.