Uncategorized @lv

Iestādē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums iestādes pedagogiem grupā „Pīlīte”. Pedagogiem bija iespēja novērot iestādes pirmsskolas izglītības skolotājas rotaļnodarbību ar tēmu „Pļava un tās iemītnieki”. Tika diskutēts par saistošu, uz bērnu interesēm balstītu uzdevumu izmantošanu mācību procesā kompetenču pieejas ietvaros.

Psihologi atzīmē, ka teātra izrādes rada bērniem labvēlīgu ietekmi un emocionālo bērna attīstību. Teātra spēles veicina bērnu interesi par literatūru, grāmatām, veicina runas attīstību, veido nepieciešamās komunikācijas prasmes, apkārtējās pasaules izzināšanu, mērķtiecības, iniciatīvas un citu nepieciešamo īpašību attīstību, kas veido personību.

Iestādē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums iestādes pedagogiem, kura laikā bija iespēja novērot rotaļnodarbību grupā “Bitīte” ar tēmu “Augu daudzveidība”  un apspriest lasītprasmes un rakstīprasmes attīstības īpatnības kompetenču pieejas ietvaros.