ZEMES DIENA 2021.

Šodien Starptautiskās Zemes dienas ietvaros, iestādes grupu bērni kopā ar skolotājām ar nolūku gāja ārā, lai pievērstu uzmanību zemes īpatnībām, tās iedzīvotājiem un savai apkārtnei. Sagatavošans grupas bērniem bija paredzēts uzdevums pētīt, novērot visu, kas atrodas uz zemes, atzīmējot rezultātus sagatavotajās tabulās. Bērni pildīja vienu kopīgu uzdevumu, bet katram bija iedalīts savs darbiņš un katrs varēja izteikties un ievietot savu šīs dienas novēroto. Sagatavošanas grupas uzdevumi bija saistīti ar matemātiku, kur bērniem vajadzēja, izmantojot lineālu izmērīt zāles garumu, lapu platumu un saskaitīt redzētos putnus iestādes teritorijā. No dabaszinību mācību jomas bērni konstatēja vai ārā ir vējš un kādi ir laika apstākļi- saulains vai mākoņains.

Vidējā vecuma grupiņas bērni kopā ar skolotājām, kukaiņu tēmas ietvaros, vēroja kukaiņus iestādes teritorijas apkārtnē, meklējot tos uz sienām, zālē, smiltīs un puķēs. Rezultātā tika aizpildītas novērošanas tabulas, kuras bērni prezentēja, stātot viens otram kādus un cik daudz kukaiņu viņi bija pamanījuši. Grupas laukumiņā skolotājas bija sagatavojušas bērniem interesantus darbiņus. Bērni darbojoties ar  dabas materiāliem (čiekuriem, skujām, kociņiem, lapām un koka ripām)  vārēja izveidot sev tīkamu kukaini: redzēto no savas pieredzes vai izmntojot laukumiņā sagatvotās atgādnes par kukaiņiem. Šos kukaiņus bērni varēja ne tikai izveidot no dabas materiāliem, bet arī uzzīmēt uz asfalta. Pārrunu laikā bērni konstatēja, ka kukaiņu šodien nav tik daudz kā gribētos, jo saulīte nespīd.  Skolotājas piedāvāja bērniem izveidot kukaiņu majiņu no dabas materiāliem. Mājiņa paredzēta kukaiņiem, kas tur gribēs dzīvot un bērniem būs iespēja tuvāk novērot kukaiņus.

Savukārt mazākās grupiņas bērni kopā ar skolotājām pārrunāja par ūdens nepieciešamību augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem pie grupas runājošās sienas. Skolotājas bija sagatavojušas pētniecisko darbību, kur bērni varēja izpētīt ūdens īpatnības un mācījās secināt savu iegūto rezultātu. Zemes diena izvērtās par interesantu gan āra, gan grupas telpās organizētu nodarbību, kuras laikā bērni kopā ar skolotājām darbjoties guva pozitīvas emocijas un brīnišķīgu pieredzi saskarsmē ar dabu.

Raksta turpinājumā varat pavērot Zemes dienās piedzīvoto no iegūtajiem fotomirkļiem.

Ziņojumu sagatavoja vadītājas vietniece Edīte Radionova.