Baltā galdauta svētki 2021.

Skaista mana tēvu zeme

Par visām zemītēm:

Plaši lauki, zaļi meži,

Zilis jūras ūdentiņš.

/Latviešu tautasdziesma/

Šodien iestādes telpās katras grupas bērni ar savām skolotājām 4. maija Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu svin kā Baltā galdauta svētkus. Bērni ar skolotājām pārrunā, ko viņiem nozīmē Latvija, ar ko viņiem saistās vārds Latvija un kādus vēlējumus bērni vēlētos Latvijai pateikt šai dienā. Skolotājas ar savu piemēru rāda bērniem cieņpilnu attieksmi pret valsti, akcentējot tās vērtības. Grupas skolotājas un bērni šai dienā ir tērpušies baltos kreklos, izmanto paredzētajās aktivitātēs simboliskas krāsas un lietas, kas piemīt Latvijai, tādējādi izrādot cieņu un piederības sajūtu Latvijas valstij. Neatņemama svētku sastāvdaļa ir baltais galdauts, kas simbolizē tautas pašapziņu, lepnumu un vienojošu elementu, radot piederības sajūtu, tradīciju sanākt kopā un svinēt šos svētkus. 

Vairāk iejusties svētku norisē Jūs varēsiet ŠEIT! 

Ziņojumu sagatavoja vadītājas vietniece Edīte Radionova.

*Veicot svētkus aktivitātes katras grupas ietvaros, tika ievēroti SPKC ieteikumi Covid-19 infekcijas mazināšnai.