TIEK IZSLUDINĀTS „DAUGAVPILS PILSĒTAS 9. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES LOGO KONKURSS”

Dzīvojot līdzi ikdienas straumei, ir paskrējis gandrīz gads kā mēs esam pārtapuši no Daugavpils pilsētas 9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes par Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādi.

Sakarā ar šo notikumu vēlamies izsludināt „Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādes logo konkursu”. Aicināts ir piedalīties jebkurš interesents: gan iestādes darbinieki, gan audzēkņi, gan, gan to likumiskie pārstāvji, gan absolventi un citi sabiedrības locekļi.

Darbi jāiesniedz Iestādē vai sūtot elektroniski uz daugavpils9pii@inbox.lv

Darbu iesniegšana notiek no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 30.aprīlim. Darbi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Konkursa dalībnieku skaits un vecums ir neierobežots. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā 1 logo darbu. Katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

Pēc konkursa rezultātu apkopošanas visi konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstus, savukārt uzvarētājs saņems diplomu un pārsteiguma balvu.

Konkursa nolikums.

Iestādes administrācija.