Zinību diena 2021!

Un atkal mēs esam kopā!  Šogad Zinību diena noritēja Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādes pagalmā, esot visām iestādes grupiņām kopā, bet ievērojot distanci. Zinību dienas pasākumā bērni un skolotājas varēja izkustēties gan izpildot rīta rosmes vingrinājumus, gan kopā nodziedot sasveicināšanās dziesmiņu, gan atceroties vasaras jaukos brīžus. Kā galvenais varonis pie bērniem bija atnākusi meitene Lotiņa, kura meklē zinību valsti, kur viņa varēs iegūt zināšanas. Un kā par lielu brīnumu tā izrādījās mūsu iestāde. Bērni ar lielāko prieku pieņēma Lotiņu savā lokā, iemācīja kā vajag pareizi uzvesties bērnu dārzā, iepazīstināja ar savas grupas skolotājām un vadītāju un kopā gāja rotaļās. Svētku nobeigumā Lotiņa sveica visus bērnus un iestādes darbiniekus ar 1. septembri, novēlot visiem jaunus atklājumus, panākumus un iegūt jaunas zināšanas. Uzsākot jauno mācību gadu bērnus gaidīja pārsteigums: katra grupa saņēma metodiskos materiālus, kas palīdzēs izzināt, izpētīt un  rosinās bērnus jaunu zināšanu atklāšanai.

Ziņojumu sagatavoja vadītājas vietniece Edīte Radionova.