PASAULES UZTURA DIENA DAUGAVPILS PILSĒTAS 9. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ!

Oktobris ir nozīmīgs ar tematiskām dienām, ko atbalstaVeselīgu veicinošo skolu tīkls.  Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde atbalsta šādas aktivitātes un pieņem aktīvu līdzdalību pasākumu organizēšanā un īstenošanā.

Jau pēc Starptautiskās Roku mazgāšanas diena sekoja 16. oktobris, kas būs nozīmīgs un paliks atmiņā ar Pasaules uztura dienu.

Šo dienu bērni pavadīja kopā ar grupu skolotājām, auklītēm un varoņiem, Saimnieku ar Saimnieci un Vitamīnīti, kas piedāvāja bērniem aktīvas un produktīvas aktivitātes, lai uzzinātu par uztura nozīmi.

Saimnieks un saimniece kopā ar vitamīnīti atnesa bērniem augļu/dārzeņu grozu, no kura bērniem bija jāatmin tā saturs un jāizspēlē jautras stafetes ar “Sašķiro augļus un dārzeņus!” Vitamīnīte pārbaudīja bērnu zināšanas par uztura piramīdu, kur bērni lieliski parādīja savas zināšanas sašķirojot produktus pa grupām.

Jaunāko grupu bērni, kopā ar pasaku varoņiem, sagaidīja mazo bitīti, kura atnesa medu.

Pilnveidojot bērnu galda kultūras iemaņas, bērni varēja nogaršot vietējo ražotāju rupmaizi ar medu un uzzināt kāpēc tas ir tik veselīgs.

Savukārt vecāko grupu bērni ar skolotāju un auklīšu palīdzību, veicinot bērnu prasmi strādāt ar nazi, ievērojot galda kultūru un praktizējot pavāra mākslu, gatavoja augļu salātus, ko paši bērni  pēc tam arī varēja nogaršot.

Pirms katras gatavošanas un maltītes uzsākšanas, pasaku varoņi, atgādināja bērniem, cik nozīmīgi un svarīgi ir mazgāt rokas, ievērojot SPKC ieteikumus.

Tā šo dienu pavadīja Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādes bērni un pedagogi akcentējot spēju pieņemt veselīgu dzīvesveidu un iekļuta savā ikdienā veselību veicinošas aktivitātes.

Lai ieskatītos pasākuma atmiņās, spied GALERIJA!

Ziņojumu sagatavoja: vadītājas vietniece Edīte Radionova