Ugunsdzēsēji brīdina!

26.septembrī Daugavpils pilsētas 9.speciālo pirmsskolas izglītības iestādi apciemoja Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis inspektors Sergejs Kazlovskis.
Viņš stāstīja bērniem par ugunsdzēsēju darbu un kādiem palīglīdzekļiem ir jābūt ugunsdzēsēju mašīnās. Bērni ļoti aktīvi iesaistījās sarunā par to, kad ir jāsauc ugunsdzēsēji. Inspektors bērniem parādīja kā var viegli un ātri atcerēties glābšanas dienesta telefona numuru 112. „Tev ir viena mute ( parādam un muti), tev ir viens deguns ( parādam uz degunu), tev ir divas acis (parādam uz acīm)! Sanāk 112”
Beigās bērniem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus par ugunsdzēsējiem. Bērni ir ļoti zinātkāri, tāpēc uzdeva visdažādākos jautājumus:

  • Vai meitenes var būt ugunsdzēsēji?
  • Vai jums nav bail?
  • Cik ilgi jāmācās, lai kļūtu par ugunsdzēsēju?
  • Cik daudz ūdens ietilpst ugunsdzēsēju mašīnā?

Izvērsās ļoti aktīva saruna, kas radīja bērnos velmi visu uzzināt.

Vairāk fotogrāfiju skatīties galerijā

Informāciju sagatavoja: vadītājas vietnieks Edīte Radionova.