TĒVU DIENA 2022

Saņem manu mazo roku, savā lielā plaukstā,

Sasildi un drosmi dod, ceļa brīdī aukstā.

Paņem mani savās rokās, uzcel augstu plecos –

Lai mans mazums lielāks top, lai es tālāk skatos, lai es redzu tālāk priekšā, lai es redzu to, kas būs.

Palīdzi man mazās dienās, kas tik ātri lielas kļūs!

Daugavpils 9.PII kolektīvs un mūsu jaukie audzēkņi sisrsnīgi sviec visus tētus, vectēvus un krusttēvus brīnišķīgajā Tēvu dienā!

Mūsu mazie audzēkņi kopā ar grupas skolotājām,  gatavojoties Tēvu dienai, aktīvi darbojās gan apsveikumu kartiņu izveidošanā, gan portretu galerijas tapšanā, gan sacerēja nozīmīgus šiem svētkiem apsveikuma vārdus.

Skat. GALERIJĀ!