Teātra pirmizrāde „Kukulītis”

Teātris, tas ir mākslas veids, caur kuru mēs varam uzburt un izdzīvot dažādas sajūtas un emocijas. Grupas „Bitīte” bērni un skolotājas rādīja visiem klātesošajiem latviešu tautas pasaku „Kukulītis”. Katram bērnam bija sava loma, kurās viņi iejutās un ar aizrautību attēloja savu pasaku varoņu īpašības.

Vairāk foto skat. galerijā: http://daug9specpii.lv/galerija/teatra-pirmizrade-kukulitis

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Aija Grauze