SVINĒSIM SVĒTKUS DROŠI!

Ar šādu saukli iesākās VISC ieteikumi izglītības iestādēm un sabiedrībai Patriotisma mēneša ietvaros, kad kopš 9. novembra valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai rūpētos par sabiedrības veselību un drošību mazinātu Covid-19 slimības izplatību ārkārtas situācijas laikā.  Vairāk informācijas skat. ŠEIT! Kā jau tradicionāli tuvojoties Lāčplēša dienai, mūsu iestāde sadarbībā ar Daugavpils Novadpētniecības un Mākslas muzeju (DNMM), īstenoja sarkanbalsarkano lentīšu locīšanas pasākumu. Šogad ievērojot ārkārtas situāciju valstī Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, grupu skolotājas un bērni neapmeklēja muzeju, bet gan īstenoja pasākumu iestades sienās katra grupa savās telpās, ievērojot distanci un grupas plūsmu nekrustošanos.

Grupu “Pasaciņa” un “Bitīte”bērni kopā ar skolotāju palīdzību piedalījās sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas aktivitātē. Sagatavotās lentītes bērni varēs spraust sev pie krūtīm, tādējādi izpaust cieņu Latvijai. Šogad bērniem bija iespēja uzzināt par Lāčplēša dienu no DNMM sagatvotās video lekcijas, kurā bērniem bija skaidrā bērnu valodā izskaidrota Lāčplēša dienas būtība.

Īpaši lielu paldies gribam teikt Daugavpils Novadpētniecības un Mākslas muzejam par sadarbību un atbalstu valsts svētku izpratnes veidošanā.

Ziņojumu sagatvoja vadītājas vietniece Edīte Radionova.