SVEICIENS SIEVIEŠU DIENĀ!

Sieviete ir dabas dota,

Jauka, skaista, ievainota.

Savā sapnī, ikdienā,

Tā par mums ir nomodā.

Saudzēsim un lolosim,

Savas jūtas neslēpsim.

Sveiksim savas sievietes-

Mātes, meitas, dievietes.

Ziedus skaistus dāvāsim,

Mīļus vārdus veltīsim.

/A.Ezerroze/

SVEICIENS  VISĀM MEITENEM, SIEVIETĒM, MĀTĒM, VECMĀMIŅĀM, KUNDZĒM UN JAUNKUNDZĒM SIEVIEŠU DIENĀ!

Daugavpils 9.PII

Arodbiedrības  komiteja