Starptautiskā dzimtās valodas diena

Jau vairākus gadus pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šīs dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas nozīmei un tās vietai valodu daudzveidībā.

Daugavpils pilsētas 9. speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē norisinājās interaktīvā rotaļnodarbība „Zinu, protu, skaisti runāju!”, kura  tika  veltīta Starptautiskās dzimtās valodas dienai. Bērniem bija iespēja pildīt visdažādākos uzdevumus, izmantojot savas valodu spējas. Bērni iepriecināja rotaļnodarbības galveno varoni Saulīti, un spēja salikt no burtiem vārdus, skaisti lasīt, dejot un pildīt citus aizraujošus uzdevumus.

Pateicoties šai rotaļnodarbībai bērni atkārtoja savas zināšanas, draudzīgi strādāja grupās un izprata savas dzimtās valodas nozīmi citu valodu daudzveidībā.

Vairāk foto skat. galerijā http://daug9specpii.lv/galerija/starptautiska-dzimtas-valodas-diena

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Aija Grauze