Rūķīšu eksperimentu darbnīca rosina bērnus pētīt!

2021.gadā 17. decembrī Veselības veicinošās skolas programmas ietvaros projekta “Vesels un drošs”  īstenošanā mūsu iestādē notika “Rūķīšu eksperimentu darbnīca”.Darbnīcas vadīja rūķīši : skolotājs-logopēds G.Romanceviča un speciālais pedagogs I.Grigorjeva.

Jaunākā vecuma grupu bērniem bija iespēja praktiski darboties ar sniegu un ledu, meklēt priekšmetus, kas ir  “paslēpušies ” ledū vai sniegā, aprakstīt tos. Vecākā vecuma bērni vēroja, pētīja, eksperimentēja. Bērni veica pētījumus par sniegu un ledu, izzināja, kas notiek ar ledu un sniegu ūdenī, siltumā, svēra vienādus tilpumus, kas bija piepildīti ar sniegu un ledu. Jautrā radošā gaisotnē bērni nostiprināja savas zināšanas par drošas uzvedības noteikumiem ziemā.

Visneaizmirstamākos iespaidus bērniem izraisīja zīmēšana ar krāsaino ledu, šajā aktivitātē bērni turpināja radoši darboties, sajaucot krāsas,  rezultātā izveidojās interesantas glezniņas. Rūķīši aktīvi pastrādāja ar bērniem un ierosināja tos turpināt pētīt dabas parādības ziemā.

Jautrā rūķīšu eksperimentu darbnīca ienesa pirmssvētku noskaņojumu katrā mazā sirsniņā: ieskaties fotogalerijā!

Ziņojumu sagatavoja: Atbalsta komandas pārstāvji Gaļina Romanceviča un Iraīda Grigorjeva.