Projektu nedēļa “Mēs dabas draugi darbojamies kopā”.

Rīcības dienas 2022 ietvaros Daugavpils pilsētas 9.PII no 07.11.2022.-13.11.2022. tika īstenota projektu nedēļā “Mēs dabas draugi darbojamies kopā”, kuras mērķis ir veicināt bērniem pozitīvu attieksmi ekoloģiskajā audzināšanā.

Aktīvu praktisko darbību rezultātā tika nolemts piedalīties VIDES IZGLĪTIBAS FONDA FACEBOOK MĀJAS LAPAS  RĪKOTAJĀ Rīcības dienas 2022  konkursā, iesniedzot savus darbus kādā no 3 kategorijām:

🌎klimata pārmaiņas,
🌎 bioloģiskās daudzveidības izzušana un
🌎 vides piesārņojums.
https://www.facebook.com/videsfonds/photos/pcb.6218008114905475/6217964061576547

Domājot par VIDES PIESĀRŅOJUMU:

🌎 Sagatavošanas grupas “Pasaciņa” bērni un skolotājas Laura un Ilona risinot kritiskas problēmsituācijas praktisku darbību rezultātā mēģināja izprast noteiktās sakarības apkārtējās vides ekoloģijas uzturēšanā.

  1. Tradīciju ietvaros, bērni kopā ar skolotājām, pētot negatīvo bateriju ietekmi uz dabu, kārtējo reizi piedalās Zaļās jostas rīkotajā Bateriju vākšanas konkursā, tādējādi veicinot praktisku ieradumu: saudzē dabu-šķiro!
  2. Lai bērniem veicinātu pozitīvu attieksmi pret dabu, grupas ietvaros skolotājas pielāgoja mācību vidē loģisko zonu- škiro atkritumus, kurā bērni praktiski darbojoties var iegūt zināšanas lietderīgā atkritumu šķirošanā, kā arī veicinot radošās spējas piešķirt atkritumiem Otro iespēju, iegūstot interesantas lietas.
  3. Sagaidot Latvijas valsts svētkus grupas “Pasaciņa” bērni sadarbībā ar vecākiem, piedalās “Zaļās jostas” izsludinātajā radošo darbu konkursā “Viens zaļš darbs Latvijai”, tādejādi tiek lietderīgi vecināta šķirošana, atkritumiem piešķirta otrā dzīve, izdaiļots iestādes grupas laukumiņš ar pašdarinātiem vēja zvaniem un veicināta bērnu atbildīga attieksme pret apkārtējo vidi.
  4. Īstenojot mūsdienīgu pieeju, skolotājas kopā ar bērniem ieplānoja un īstenoja mācību ekskursiju apmeklējot Daugavpils pilsētas teritorijā Depozīta punktu pie Rimi, kā rezultātā bērni tika iepazīstināti ar atkrituma šķirošanas iespējām ārpus iestādes teritorijas, veicinot pozitīvu ekoloģisko domāšanu.

 

🌎 Jauktā vecuma grupas “Bitīte” bērni kopā ar skolotājām Irīnu un Jelenu domājot kā samazināt vides piesārņojumu pētīja negatīvo bateriju ietekmi uz dabu, kā arī kārtējo reizi piedalās Zaļās jostas rīkotajā Bateriju vākšanas konkursā, tādējādi veicinot praktisku ieradumu: saudzē dabu-šķiro!

Sarunu veidā bērni kopā ar skolotājām nonāca pie secinājuma par plastmasas kaitīgumu apkārtējai videi, bērni izveidoja pašgatavotus trauciņus no dabai draudzīga materiāla- māla, kas sekmēja prioritāru ieradumu- atsakies no plastmasas izmantošanas. 

🌎 Jaunākā vecuma grupas “Pīlīte” bērni kopā ar savām skolotājām Aiju un Tatajanu ieplānoja, ka viņiem vajag izzināt,  pētīt un sakopt dabu. Rudens pastaigu laikā bērni grāba grupas laukumiņā nokritušās lapas, vēroja rudens lietus īpašības un tā sekas uz asfalta, veicinot prasmi saudzēt dabu un saskatīt tajā skaisto.

🌎 Vidējā vecuma grupas “Varavīksne” bērni kopā ar savām skolotājām Anitu un Vandu projektu nedēļā spēlēja galda spēles par atkritumu šķirošanu, izpētīja grupā un āra vidē atkritumu šķirošanas būtību, veicinot bērnu atbildību pret apkārtējo vidi.

Savukārt izskatot BILOĢISKĀS DADZVEIDĪBAS MAZINĀŠANĀS jautjumu:

🌎 Grupas “Pasaciņa” bērni un skolotājas Laura un Ilona plānoja un  strādāja pie  grupas gliemežiem, apkopojot izzināto informāciju, izveidojot zaļo stūrīti  sadarbībā ar vecākiem, iepazīstot istabas augu daudzveidību un izzināja augam nepieciešamo, sekmējot bērnu atbildības izjūtu un empātiju.

🌎 Jauktā vecuma grupas “Bitīte” bērni kopā ar skolotājām Irīnu un Jelenu turpinot īstenot AS “Latvijas valsts meži” ekoprogrammu “Cūkmena detektīvi” aktivitāti Skābekļa darbnīca, aprūpē iestādītās priedītes. Saņemot ikdienā rudens veltes no programmas “Skolas auglis” ābolus un bumbierus, bērni kopā ar skolotājām pētīja, kas atrodas tiem iekšā. Bērni patstāvīgi preperēja augļus un nonāca pie secinājuma par atrastajām sēklām. Sekoja bērnu patstāvīga darbošanās augu stādīšanā. Gan iestādītās priedītes, gan augļu stādi tiks vēroti, apkopti un veicināta to augšana izveidotajā grupas zaļajā zonā, kas pilnveidos bērnu ilgspējīgu domāšanu ekoloģiski pozitīvas attieksmes veidošanā.

🌎 Jaunākā vecuma grupas bērni aktīvi darbojās rudens stādīšanas procesā. Bērniem tika dota iespēja iepazīt sīpolaugus: narcises, tulpes un ziemas ķiplokus. Praktiski darbojoties bērni kopā ar skolotājām tos iestādīja grupas laukumiņa zaļajā zonā, veicinot pirmos priekšstatus par rudens darbiem dārzā un to saudzīgu uzturēšanu līdz pavasarim.

 

Paldies visiem bērniem, pedagogiem un vecākiem par aktīvu iesaisti un darbošanos projektu nedēļas ietvaros, kā arī ceram uz turpmāko sadarbību un materiāla lietderīgu izmantošanu!

Ziņojumu sagatavoja: vadītājas vietniece Edīte Radionova.