Pieredzes apmaiņas pasākums

Iestādē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums iestādes pedagogiem grupā „Pīlīte”. Pedagogiem bija iespēja novērot iestādes pirmsskolas izglītības skolotājas rotaļnodarbību ar tēmu „Pļava un tās iemītnieki”. Tika diskutēts par saistošu, uz bērnu interesēm balstītu uzdevumu izmantošanu mācību procesā kompetenču pieejas ietvaros.