Patriotisma nedēļas pasākumi, kas veltīti Latvijas simtgadei

Novembra mēnesī Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādē valdīja patritoisma gars. Jau sākot  mēneša pirmajos datumos grupu telpās, āra vidē un iestādes tēlā kopumā tika mērķtiecīgi sekmēts un uzturēts estētiski pievilcīgas vides un pilsoniskās līdzdalības noformējums.

Novembra otrajā nedēļā, kad tiek atzīmēti latviešu tautas gadskārtu svētki Mārtiņi, grupu bērni kopā ar savām skolotājām izzināja šo svētkus tradīcijas tematiskajās rotaļdarbībās: gatavoja maskas, gāja rotaļās, dažādos veidos attainoja Mārtiņdienas simbolu Gaili un Mārtiņdienas latvju zīmi.

Turpinoties svētku noskaņām, Lāčplēša dienas ietvaros, bērni zīmējumos attēloja varoņa spēku,  Spīdolas greznumu, Laimdotas labsirdību, veidoja no sev pieejamā materiāla lāča ausis un zobenus. Šajā dienā ne tikai tika pieminēts Lāčplēsis, bet arī bērni iesaistījās sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanā, krāsošanā un izgatavošanā, mērķtiecīgi uzturot pilsonisko līdzdalību un patriotismu pār Latviju.

Gala pasākumā- 18. novembra Latvijas republikas proklamēšanas gadienas svinībās, kas, ievērojot valsts ārtkārtas situācijas noteiktās prasības, notika  katras grupas ietvaros. Bērni kopā ar skolotājām veltīja lielu uzmanību  Latvijas valstij, godinot to ar valsts himnas klausīšanos un dziedāšanu, tās simbolikai, dziedot jautras dziesmas un dejojot dejas, kopīgi izspēlējot rotaļas par godu savas valsts proklamēšanas gadadienai. Katrs pasākums notika savā stilā: mazjiem tas atcerēsies ar slavenās latviešu meitenes Tutas ciemošanos, bet lielajiem bērniem ar digitālās viktorīnas “Latvija” izmantošanas elementiem.

Novembra pirmspēdējā nedēļā grupās notika Veselību veicinošās skolas programmas ietvaros pasākums, kas veltīts Latvijas Veselības sporta nedēļai 2021, ko vadīja iestādes sporta skolotājs Ritvars Šuļga. Pasākuma laikā katras grupas bērni iepazina veselīgu un kaitīgu ēdienu,  ieradumu ietekmi uz cilvēka organismu, atbilstoši savām spējām, vajadzībām un interesēm, aktīvi izpildot dažādus pārvietošanās veidus un fizisko vingrinājumu elementus, popularizējot veselīgu dzīvesveidu.

Sekojot aktualitātēm, kas notiek mūsu valstī, iestādē sākot ar Lāčplēša dienas pasākumu un līdz pat novembra beigām, logos dega mazas, bērniem drošas tējsvecītes un skanēja bērnu dziesmas Latvijai, tādējādi piedaloties Latvijas izsludinātajā akcijā “Iededz logā svecīti un iezvani zvanus” parādot savu cieņu pret Latvijas valsts aizstāvjiem.

Ziņojumu sgatavoja: vadītajas vietniece Edīte Radionova.