Nu atnāca Miķeļdiena

Kad ārā jau ir zeltains rudens,  vēl spoži un silti spīd saule,  Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglīības audzēkņi kopā ar skolotājām un dadarbiniekiem ieskandināja Miķeļdienu. Klātesošie kopā ar pašu Miķeli dziedāja dziesmas, gāja rotaļās, runāja par rudens pazīmēm un novākto ražu. Kā pārsteiguma moments, uz svētkiem bija atnācis Putnubiedēklis. Bērniem bija iespēja palīdzēt Putnubiedēklim tikt vaļā no pelēm, kas gribēja sagrauzt rudens ražu. Putnubiedēklis bērniem uzdeva mīklas par augļiem un dārzeņiem, dejoja dejas un organizēja aktivitāti “Sašķiro, ko liksi kompotā un zupā”. Kā jau zinām, ka Miķeļdienas simbols ir jumis, tāpēc bērni pasākuma beigās iepriecināja Miķeli izliekot no rudens veltēm savus jumīšus. Miķeļdiena izskanēja ar izstādi, ko bija sagatavojuši katras grupas bērni kopā ar skolotajām, iesaistot vecākus.

Kā Miķeļdienā gāja, var redzēt GALERIJĀ! 

Ziņojumu sagatvoja vadītājas vietniece Edīte Radionova.