MIĶELĪT`S BRAUC TIRGOTIES!

Ieskandinot rudens saulgriežu svētkus- Miķeļdiena, mūsu iestādē otrdien tika sarīkots pasākums “Miķelīt`s brauc tirgoties!”  Gan izglītojamie, gan iestādes darbinieki kopā svinēja Miķeļus. Mūzikas skolotājas vadībā iesaistītas tika grupu skolotājas, kas kā Miķeļdienas varoņi ( Miķelis, Saimniece, Pele), veicināja latviešu tautas kultūrvēstursikā mantojuma izprašanu, skandinot dziesmas, skaitot latviešu tautas dziesmas, izspēlējot rotaļas un minot mīklas. Pasākuma laikā bērniem tika papalšinātas zināšanas latviešu valodas saziņas kontekstā, veidojot kopā ar Miķeli, Saimnieci un Peli dialogu sarunas veidā un veicinot tās izprašanu. Miķeļdienas noslēgumā visi klātesošie tika aicināti uz tirgu, kas   veicināja bērniem ieradumus:  apieties ar Miķeļdienas naudu, veicinot aritmētiskās zināšanas, nostiprināt prasmi veidot dialogu un papalšināja zināšanas par augļu, dārzeņu daudzveidību, iestādes sociālajā mikro vidē. Svētki bērniem un pieaugušajiem veicināja pozitīvas atmiņas par piedzīvoto, skat GALERIJĀ!

Ziņojumu sagatavoja: administrācija.