Miķeļdienas tradīcijas “Labo darbu 2020” nedēļas ietvaros!

Ar rīta skaļiem saucieniem Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādē iesākās Miķeļdienas svinēšana. Tas bija pats varenais Miķelis, kas sasauca gan bērnus , gan pieaugušos sanākt iestādes pagalmā un kopīgi nosvinēt (ievērojot distanci) Miķeļdienu!

Tā Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādē iesākās latviešu kultūras mantojuma tradīciju īstenošana ar dziesmās, dejām, rotaļām un improvizētiem varoņiem.

Bērniem bija iespēja doties uz svētku pasākumu improvizētā rotaļā “Vilcieniņš”, pēc kuras tie izpildīja dziesmu par rudens brīnumaino skaistumu.

Miķelīts kopā ar bērniem noskaidroja kāda raža izdevusies šoruden: par kartupeļiem, burkāniem, bietēm, ķirbjiem utt., bet bērni slavēja to ar dziesmu “Miķelītis, bagāts vīrs”.

Svētku laikā  pie bērniem atnāca Zaķis, te pat no Latgales Zoo dārza, kurš bija sakalusījis jautras dzismas, dejas un padomajis, ka te svin viņa dzimšanas dienu.

Miķelis ar bērniem pastāstīja Zaķim, ka te svin Miķeļdienu. Bērni bija iejūtīgi, ka nodziedāja jubilāram dziesmu un padejoja ar to. Zaķis pateicās bērniem par jautri pavadīto laiku kopā un jau gandrīz devās prom, kad atcerējās, ka viņu gaida draugi Zoo dārzā un, ka viņam vajag sagadāt viņiem cienastu. Zaķīts lūdza palīdzību bērniem.

Šogad piedaloties Labo darbu nedēļā 2020, kas veltīta Latvijas simtgadei, bērni kopā ar skolotājām izdarīja vērienīgi labu darbu, kas bērniem ieaudzina tikumu rūpēties par citiem, rūpēties par dzīvniekiem.  http://labodarbunedela.palidzesim.lv/

Miķelis ar bērniem bija savākuši varen bagātu rudens ražu, tapēc visi ķērās pie rudens dārzeņu-augļu tortes pagatavošanas zaķa draugiem.

Visas grupiņas aktīvi darbojās savās meistardarbnīcās izmantojot gan iepriekš sagatavotus plānu- receptes, gan atbildīgos par katru pagatavošanas soli, kur bija pielikta katra bērna roka.

Pēc labi padarīta darba, Zaķis un Miķelis apbrīnoja padarīto darbu un visi varēja apskatīt paveikto.

Zaķis kā jau zaķis aizcilpoja pa priekšu rādīt bērniem ceļu, kur vest cienastu. Šis atbildīgais darbiņs bija jāizpilda pašiem lielākajiem iestādes bērniem no grupas “Bitīte”, kas kopā ar skolotajām, sētnieku un ķerru, kurā bija ielikta pati lielākā torte, priekšgalā devās iepriekš sarunātā mācību ekskursijā uz Latgales Zoo dārzu, ievērojot epidemioloģiskās prasības Covid-19 infekcijas mazināšanai.

Tur bērnus sagaidīja Latgales Zoo dārza darbinieki, kas bija patīkami pārsteigti par tik bagātu un dāsnu dāvinajumu, bet bērniem gandarījums par labi padarīto darbu un jauki pagājušajiem svētkiem.

Pasākuma laikā tika ievēroti MK noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas ierobežošanas izplatībai”.

Īss ieskats pasākuma aktivitātēs skat. GALERIJĀ! 

Ziņoju sagatavoja: Daugavpils pilsētas

9. pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece

Edīte Radionova