Lielā Talka 2022

Šī gada 29. aprīlī Lielās Talkas ietvaros gan lieli, gan mazi bērni kopā ar savām skolotājām izgāja ārā, lai sakoptu savas iestādes laukumiņus un nojumītes. Bērni kopā ar skolotājām sagaidīja pavasari un mērķtiecīgi pielāgoja āra vidi mācību procesa īstenošanai visas dienas garumā.

APU programmas ietvaros tika ieplānoti uzkopšanas darbi- vecās zāles grābšana ar grābekļiem, organizēta rotaļlietu šķirošana un atkritumu izvešana ar ķerru līdz iestādes konteineriem, kurās aktīvu dalību ņēma gan bērni, gan skolotājas, gan iestādes sētnieks.

Organizējot zaļās dobes āra teritorijā, no grupām bija iznesti ziemas pēdējā dekādē cītīgi audzētie stādi, kuri kopā ar bērnu rokām tika iestādīti, aprušināti un laistīti, veicinot saudzīgu attieksmi pret dabu un īstenojot ilgstspējīgu ekoloģiskās audzināšanas attieksmi.

Bērni bija liels prieks un gandarījums piedalīties Lielās Talkas pasākumā, kas veicināja emocionālo labbūtību un pilsonisko līdzdalību iestādes dzīvē.

Ar jaukiem momentiem no Lielās Talkas jūs varat iepazīties šeit: Galerijā!

Ziņojumu sagatavoja APU komandas pārstāvji: Tatjana Veļičko, Aija Skrimble, Laura Anspoka, Vanda Dmitrijeva.