Lielā talka 2019

Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.

Arī Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki,  pedagogi un bērni sakopa iestādes teritoriju un telpas, īpašu uzmanību pievēršot atkritumu šķirošanai.

Lielās Talkas ietvaros mēs kopīgi vairojam mīlestību un cieņu pret savu valsti Latviju, padarot to tīrāku un sakoptāku, radot prieku sev un apkārtējiem.

Vairāk foto skat. galerijā: http://daug9specpii.lv/galerija/liela-talka-2019

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Aija Grauze