LIELĀ PAVASARA TALKA 2024

Zemes dienas LIELĀS TALKAS ietvaros Daugavpils 9.PII lieli un mazi talkotāji 26.04.2024. pilnveidoja zināšanas par cilvēka mērķtiecīgu darbu zemes saudzēšanā. Komandas darbs palīdzēja bērniem attīstīt spēju strādāt kopā ar citiem, sazināties efektīvi un risināt konfliktus. Piedaloties Lielajā talkā, bērni apzinājās  savas iestādes labklājību un to, kā viņi var dot pozitīvu ieguldījumu, kas veicināja atbildības un pilsoniskās apziņas izjūtu. Lielās Talkas ietvaros bērni iemācījās rūpēties par apkārtējo vidi. Bērni Lielajā talkā  apguva jaunas prasmes un zināšanas dārzkopībā, atkritumu šķirošanā. Atrašanās āra teritorijā ir lielisks veids, kā bērniem iesaistīties fiziskās aktivitātēs un svaigā gaisā. Tas  stiprināja viņu veselību un labklājību.

Neliels ieskats Lielās Talkas darbībā:

LIELĀ_TALKA_24_PAVASARIS

Administrācija.