konkurss “MANS DABAS STŪRĪTIS”

Ziemas pēdējā mēneša beigās mūsu iestādē grupās notiek dabas stūrīšu apzaļumošana, kad bērni ienes no āra koku zarus, plaucē tos, novēro, stāda sēkliņas un skatās to augšanas gaitu. Šogad mūsu iecere bija piesaistīt iestādes padomes locekļus un izveidot konkursu “Mans dabas stūrītis!”Jau februāra sākumā grupās skolotājas un bērni sāka savu dabas stūrīšu labiekārtošanu. Viņi plānoja, kur stādīs, ko stādīs, kādā veidā tas viss tiks novērots un , kur tas viss tiks atzīmēts. Skolotājas ar bērniem vienojās, kas augs viņu dabas stūrīšos, ko katrs bērns grib izaudzēt, lai arī atnes no mājām. Bērni paši saviem spēkiem un iecerēm varēja izpausties dabas stūrīšu noformēšanā. Procesa laikā bērniem veidojās izpratne par ekoloģiskās audzināšanas principiem, atbildība par augiem, vidi, kurā viņi uzturas un mācījās saprast, ka daba ir mūsu vērtība.  Konkursa dienā iestādē bija ieradušies iestādes padomes locekļi, kuri apmeklēja katru grupu, lai izvērtētu dabas stūrīšu. Bērni sagaidīja žurijas locekļus un prezentēja savu darbu. Pēc žūrijas apspriešanās, visi konkursa dalībnieki sanāca kopā aktu zālē, kur katra grupa varēja padalīties sava darba pieredzē ar citām grupām. Žūrija apbalvoja katru grupu ar iegūto nomināciju un balvu. Gan bērniem, gan vecākiem bija patiess prieks. Tāds bija mūsu dienas pasākums, bet dabas stūrīši vēl plauks un zaļos gandrīz visu pavasari.

Skat. fotogrāfijas GALERIJĀ!

Ziņojumu sagatvoja vadītājas vietniece Edīte Radionova.