ČAKLI, ČAKLI ATNĀK ZIEMASSVĒTKI…

Ziemassvētkus mūsu iestādes bērni un skolotājas  sagaidīja ar pārrunām par Ziemassvētkiem, radoši strādājot, plānojot savu darbiņu, izvēloties atbilsošos instrumentus un paredzot kāds būs rezultāts. Mazi un lieli bērni cepa piparkūkas, ievērojot galda kultūru un apgūstot tehnoloģiskās prasmes gan piparkūku cepšanā, gan piparkūku gleznošanā. Skolotājas izmantoja iespēju iepzīstināt ar virtuves iekārtām piparkuku cepšanā, ievērot drošības noteikumus. Gaisā virmoja piparkūku smarža. Grupās ar bērnu rokām tika izgreznotas eglītes gan no pašdarinātām mantiņām, gan atnestām no mājām senlaicīgajām mantiņām, tādējādi akcentējot Ziemassvētku burvību. Bērni iepazina Ziemassvētkus  kā latviešu kultūrmantojuma tradīciju svinēšanas svētkus, ejot rotaļās un zīlējot.

Ar Ziemassvētku čaklajiem darbiņiem Jūs varat iepazīties šeit! 

Ziņojumu sagatvoja: vadītājas vietniece Edīte Radionova.