IZSKANOT DZIMTĀS VALODAS 2023 DIENĀM

Šogad 21. un 22. februārī Dzimtās valodas dienas  ietvaros mūsu iestādi apmeklēja Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles bērnu bibliotēkas “Zīlīte” pārstāve, kā arī izglītojamās mamma Jūlija, kopā ar rotaļu lācītī Vinniju Pūku, organizējot bērnu grupiņām tikšanās reizes ar krāsaino, skanīgo grāmatu pasauli. Pasākuma laikā bērni izzināja, ka katram cilvēkam un katrai tautai ir sava dzimtā valoda. Kopīgās sarunās tika noskaidrots,

  • kur dzīvo burti?
  • kāda ir pirmā grāmata, kas iepazīstina bērnus ar burtiem?

Parādot savas zināšanas burtu/skaņu  pasaulē, bērni nosauca priekšmetus un burtus, atrada katram burtam savu vietu burtu juceklī, kā arī, izmantojot skanīgo Ābeci, uzzināja vārdus, kas sākas ar sava vārda pirmo burtu.

Bērni klausījās un piedalījās dzejoļa lasījumā par bitēm, atdarinot bišu zummēšanu. Kopā ar Jūliju lasīja burtu alfabētu un skanīgi dziedāja dziesmiņu, skatoties kustīgās bildes.

Aktīvi pavadot laiku, atbilstoši savam vecumam un spējām, izskanējumā bērni varēja iepazīties ar bērnu bibliotēkas “Zīlīte” piedāvāto  grāmatu- ābeču izstādi.

Skat. biblotēkas mājas lapas sagatavoto preses relīzes materiālu ŠEIT! 

 

Ziņojumu sagatvoja: vadītājas vietniece Edīte Radionova.