IZGLĪTOJOŠS TIEŠSAISTES PASĀKUMS VECĀKIEM, PEDAGOGIEM UN IESTĀDES DARBINIEKIEM SADARBĪBĀ AR DPIP

Turpinot Daugavpils pilsētas 9.PII izglītojošo pasākumu ciklu gan vecākiem, gan pedagogiem un arī iestādes darbiniekiem, jo iepriekšējais pasākums, pēc vecāku aptaujas rezultātiem, izrādījās interesants un lietderīgs, tika nolemts- turpināt šāda veida pasākumu organizēšanu.

Iestāde 09.02.2023.  sadarbībā ar DPIP pārstāvi izglītības psihologu Lindu Vingri organizēja tiešsaistes konsultāciju Zoom platformā, aktualizējot tēmu “Bērnu emociju pašregulācijas un regulācijas iespējām pirmsskolā”.

Psihologs sniedzot atbildes uz iepriekš iesniegtajiem interesējušajiem jautājumiem no vecāku puses:

  • kā palīdzēt bērniem ar autiskā spektra traucējumiem atpazīt un noregulēt savas emocijas?
  • kādas iespējas veicina bērnu pozitīvas emocijas mācību procesā?
  • kur ir robeža, kad bērns blēņojas un kad viņš nevar savaldīt savas emocijas?
  • kādas bērnu emociju pazīmju izpausmes rāda, ka ir laiks vērsties pie speciālista?

piedāvāja dažādu iespēju variantus kā tikt galā ar savām, ar bērnu emocijām, kā arī sarunas laikā akcents tika likts uz motivācijas sniegšanu darbojoties ar bērnu, uz regulārām, jēgpilnām uzslavām.

Noslēgumā speciālists uzrunājot klātesošos, aicināja izpildīt “mājas darbu”- katru dienu pasaki sev vismaz 5 uzslavas par padarīto, tādējādi veicinot prasmi saskatīt gan sevī, gan bērnos pozitīvo.

Ziņojumu sagatavoja: vadītājas vietniece Edīte Radionova.