Izglītojošs pasākums vecākiem “Sensorā attīstība pirmsskolas vecuma bērniem”

Daugavpils 9.PII 25.10.2022. Atbalsta komandas vadībā īstenoja izglītojošu pasākumu vecākiem “Sensorā attīstība pirmsskolas vecuma bērniem, kura sasniedzmais rezultāts ir pilnveidotas vecāku zināšanas par sensoro attīstību. Vecāki varēja saņemt informatīvu materiālu par sensorās jomas nozīmi bērna attīstībā pirmsskolas vecumā. Speciālisti skaidroja, ka šinī vecumā izziņas darbība tiek apvienota ar spēli. Aktualizēja gan spēļu veidus, gan sadzīvisku izdales materiālu, ko īsteno ikdienas dzīvē piemsskolā: piramīdas, rāmīši-ieliktņi, taktīlās taciņas, masāžas bumbiņas, krelles, šņores, rāvējslēdži, darbs ar knaģīšiem utt. Lai nostiprinātu informācijas uztveri, vecākiem bija iespēja patstāvīgi izspēlēt sensorās spēles, ko sagatavoja speciālistu komanda. Kopīgajā darbošānās materiālu izzināšanā vecākiem bija iespēja paaugstināt savas zināšanas par sensorās attīstības iespējām un nozīmīgumu, izmantojot ikdienišķas rotaļlietas un priekšmetus. Īpašu interesi vecākiem izraisīja sensorās istabas apmeklēšana. Vecākiem bija iespēja uzdod aktuālus jautājumus administrācijai, speciālajiem pedagogiem un skolotājam-logopēdam, kā arī sniegt atgriezenisko saiti jaunu tēmu izzināšanai.  Liels apmeklētāju skaits, pozitīva atgriezeniskā saite no vecāku puses un viņu ieinteresētība turpināt sadarbību ar iestādes speciālistiem un pedagogiem, lai dziļāk izzinātu pārmaiņu tendences izglītībā pirmsskolas vecumā, kā arī velme aktīvi darboties, atvēra mums jaunas idejas turpmākai sadarbībai. 

Ziņojumu sagatavoja: Atbalsta komanda.