INFORMĀCIJA PAR DEŽŪRGRUPAS ATRAŠANĀS VIETU!

Sakarā ar ārkārtējās  situācijas izsludināšanu, ņemot vērā īpašus apstākļus saistībā ar pandēmiju Covid-19,

Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes dežūrgrupa

no 18.03.2020. atrodas Muzeja ielā 10,

Daugavpils 12.pirmsskolas izglītības iestādes telpās.

Papildus informāciju var saņemt,

zvanot pa tālruni 65426481

m.t. 26094102

 

Administrācija.