Ielīgo Jāņus 2022!

Šogad Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītibas mazais kopīgi vienotais kolektīvs bērnu un skolotāju sastāvā ielīgoja Jāņus citā laicīgajā mājvietā- Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes sienās. Gan bērni, gan skolotājas bija rotājuši savas galvas ar zāļu, puķu un ozollapu vainagie, kas atbilst Līgo tematikai. Visi kopīgā gaisotnē dziedāja, dejoja latviešu tautas dziesmas un rotaļas. Bērni kopā ar skolotājām izdaiļoja paredzētā Līgo mākslīgā ugunskura vietu, ievēroja senlatviešu tradīcijas un svinēja vasaras saulgriežu svēkus. Neiztika arī bez Līgo cienasta- Jāņu dzēriena, siera un daža laba salduma, atbilstoši vasaras laikam, ievērojot higiēnas drošības noteikumus. Lūk arī ieskatam daži foto momenti!

Ziņojumu sagatavoja: vadītājas vietniece Edīte Radionova.