„Grāmata bērnu dzīvē”

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā ir īpaši svarīgi aktualizēt jautājumu, kā bērniem parādīt to, ka grāmatu lasīšana var būt tikpat aizraujoša nodarbe kā filmu skatīšanās vai spēļu spēlēšana planšetēs. Grāmatu pētīšana un lasīšana ir nozīmīgs veids, kā veicināt bērna intelektuālo un emocionālo attīstību, jo tiek papildināts vārdu krājums, pilnveidojas prasme koncentrēties, paplašinās pasaules uztvere, un bērni izjūt gandarījumu.

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar pilsētas dzejniekiem Lidiju Vasaraudzi un Jevģeniju Golubevu bija iespēja pilsētas mērogā popularizēt labo praksi seminārā „Grāmata bērnu dzīvē” un prezentēt izveidoto materiālu dzejniekiem un citu iestāžu pirmsskolas skolotājiem. Bērnu domas par Dabas parādībām tika apkopotas grāmatās un dāvinātas Lidijai Vasaraudzei, tās topošās grāmatas izveidei.

Bērniem bija iespēja tikties ar dzejniekiem, un  noklausīties interesantus stāstus pateicoties kuriem, tapa daži Jevģenija Golubeva dzejoļi, kā arī apskatīt dzejoļu grāmatas un noklausīties vairākus dzejoļus no tām.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Aija Grauze