Zīmēšanas akcija “Kaija sveic Daugavpili 745 gadu jubilejā!”